PRISER PÅ KJØREOPPLÆRING

Trafikalt grunnkurs

10 timer grunnleggende teori | 2000.-
Førstehjelps kurs | 670.-
Mørkekjøringsdemonstrasjon | 1000.-

Klasse B (bil):

Kjøretime (45min) | 750.-

Trinnvurdering 45min trinn 2 | 750.-

Trinnvurdering 45min trinn 3 | 750.-

Sikkerhetskurs på bane | 7000.-

Gebyr til NAF (baneleie) | 1260.-

Sikkerhetskurs på veg (13 timer) | 7000.-

Da inngår:

4.1.1 | 900.-

4.1.2 | 2850.-

4.1.3 | 2350.-

4.1.4 | 900.-

Leie av bil til førerprøven | 1500.-

Oppvarmingstime (45min) | 750.-

Gebyrer til trafikkstasjonen

Teoriprøve | 640.-

Førerprøve bil | 1100.-

Utstedelse av førerkort | 300.-