Trafikalt grunnkurs

Er du mellom 15 og 24 år må du ha tatt trafikalt grunnkurs før du kan begynne å øvelseskjøre.

Trafikalt grunnkurs består av 17 obligatoriske timer, fordelt på fem kvelder. På grunnkurset er det disse temaene vi går gjennom:

Tema 1.1 Trafikkopplæring
Tema 1.2 Grunnleggende forståelse for trafikk og førerrollen
Tema 1.3 Mennesket i trafikken
Tema 1.4 Øvelsekjøring og kjøreerfaring
Tema 1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp
Tema 1.6 Tiltak ved trafikkulykke
Tema 1.7 Trafikant i mørket

Prisen på trafikalt grunnkurs er totalt 3670,- da inngår:

3 kvelder med tema 1.1-1.4 | 2000.-
1 kveld med tema 1.5- 1.6 plikter ved trafikkuhell og Førstehjelp og tiltak ved trafikkulykke | 670.-
1 kveld med tema 1.7 Trafikant i mørket | 1000.-
Om du tar Trafikalt grunnkurs i den lyse årstiden får vi ikke gjennomført mørkekjøring, da kan du ikke øvelseskjøre etter 1 November. Vi ordner selvfølgelig slik at du får tatt tema 1.7 - mørkekjøring når den mørke årstiden kommer.

Neste kurs starter: 18/10

Tid: 17.00

Sted: Mosjøen Hotell (Sharken)

Vil du melde deg på trafikalt grunnkurs? Meld deg på skjemaet under.

Påmelding trafikalt grunnkurs

hCaptcha